Wild Cards in de zwemscool

Zwemscool vzw heeft een samenwerkingsakkoord met GUSB. Wij huren een deel van het zwembad om de lessen te organiseren. Wij krijgen hiervoor geen financiële steun van de overheid.

Om onze doelen te realiseren moeten we - zoals elke goede huisvader(/moeder) - onze budgetten op een gezonde manier beheren. En met minder dan 6 kinderen per groep kunnen wij financieel niet naar behoren functioneren.

Om met één lesgever kwaliteitsvol les te geven , mogen er maximum 8 kinderen zetelen in één groepje.

Daarom is een klas volzet vanaf 8 kinderen. Deze keuze is dus doelbewust. Met slechts vijf of minder kinderen per groep, worden de kinderen herverdeeld over andere maar dezelfde niveaugroepjes met minder dan 8 kinderen (uur of dag-overschrijdend).

Als zwemscool willen we zoveel mogelijk oudervriendelijk ageren. Daarom wordt:

  • op meerdere tijdstippen een info-avond georganiseerd;
  • een zwemscool-manager aangeduid die u helpt bij de inschrijvingen en dagelijks uw vragen via mail beantwoordt;
  • een Wild Card in het leven geroepen.

De uitleg van een wild Card is op onze website duidelijk: "Kinderen die tweemaal niet geslaagd zijn - desondanks het gevolgde advies van de lesgever(s)- krijgen een ad hoc ondersteuning. Deze ondersteuning komt in de vorm van een Wild Card. ".

Indien u in aanmerking komt voor een Wild Card dan betaalt u de volgende inschrijving slechts de helft van de prijs. Rekening houdend met onderstaande voorwaarden:

  • Was het lessenniveau dat uw kind heeft gevolgd, niet te hoog? Maw werd er rekening gehouden met het advies van de lesgever op het eind van de vorige lessenreeks? Wie het advies negeert om een lessenreeks over te doen en zich toch voor een hoger niveau inschrijft, komt niet in aanmerking voor een Wild Card.
  • Hoeveel keer was uw kind aanwezig in de betreffende lessenreeks? Indien uw kind geen 50% van de lessen aanwezig was, (bv. slechts 2 van de 5 lessen aanwezig), dan kom je niet in aanmerking voor Wild Card. Ziekte, gestaafd door een doktersattest, is uiteraard een geldige reden voor deze afwezigheid.


Praktisch

Indien u in aanmerking komt voor een Wild Card dan kan u die aanvragen via de lokale zwemscool-manager.

Het moment dat u de Wild Card wil gebruiken (dat hoeft niet onmiddellijk te zijn), volg je de gewone inschrijvingsprocedure en verwittig de zwemscool-manager hiervan. U betaalt slechts 50% van de voorziene prijs en wij passen uw betalingsstatus aan.

Goede afspraken maken goede vrienden.

De zwemscool managers