Hard Cijfers

Enkele cijfers in Vlaanderen

  • Na tien lessen watergewenning met een instap op niveau van het eendje haalt 5% zeepaard, 15 % pinguin, 47% zeehond en 28% dolfijn). Opmerking 3,8 % haalt geen brevet (geen drop out). In deze groepen merken we waarschijnlijk een zeer grote heterogeniteit, wat de progressie benadeelt.
  • Na tien lessen watergewenning met een instapniveau van zeepaard behaalt 5% pinguin, 68% zeehond en 26% dolfijn). Iedereen haalt een hoger brevet (geen drop out) iedereen gaat dus vooruit.
  • Na tien lessen watergewenning met een instapniveau van pinguin behaalt 35% zeehond en 64% dolfijn). Iedereen haalt een hoger brevet (geen drop out).
  • Voorzichtig kunnen we stellen dat het beginniveau bepaalt of je een hoger brevet behaalt. Misschien kunnen we ouders voor het starten van de cursus dus beter extra oefenstof (en huiswerk) meegeven. Het zal ons aantal gediplomeerden alleen maar hoger maken (hogere tevredenheid bij iedereen).
  • Na tien lessen geraakt 1,49% van de deelnemers niet voorbij het eendje, 3,9 % haalt 1 brevet, 37,32% haalt 2 brevetten, 46,39% haalt 3 brevetten, 10,85% haalt 4 brevetten.
  • Gemiddeld heeft 1 brevet watergewenning 2,46 lessen nodig ?


Zwem-s-cool

  • De zwem-s-cool werkt met afgelijnde instroom en uitstroomniveaus. Kinderen die het instroomniveau niet behalen, kunnen niet starten in de desgewenste fase. Kinderen die het uitstroomniveau niet behalen, kunnen niet doorstromen naar de volgende fase. Deze melding moet naar de ouders en hun kinderen op een positieve manier worden gecommuniceerd. Ofwel wordt een stretch geadviseerd, ofwel wordt voorgesteld om het klasje te herdoen. Toch mogen deze situaties niet frequent voorvallen. Het is belangrijk om via tussentijdse rapportering de ouders van deze kinderen tijdig in te lichten welke watervaardigheden eerder beperkt zijn.

  • Kinderen die tweemaal niet geslaagd zijn - desondanks het gevolgde advies van de lesgever(s)- krijgen een ad hoc ondersteuning. Deze ondersteuning komt in de vorm van een Wild Card. Omdat dit eerder een uitzondering is, slaan we onszelf mea culpa (< 1%). Opgelet enkel de coördinator kan beslissen of een Wild Card wordt toegekend.
  • In de nabije toekomst zal een brevet worden aangevuld met een rapport. Op die manier kan de gemaakte progressie aan de ouders gemakkelijk worden geïnformeerd en wordt snel duidelijk of de doelstelling (uitstroom) is bereikt of niet. Ouders kunnen ook zien welke doelen in de volgende fase aan bod komen. Een eventueel behaald brevet en kan op die manier aan het rapport worden toegevoegd.