Werkwijze

We stappen af van 'leren zwemmen' en drijven naar 'zwem-leren'

  • Zwemmen is geen geïsoleerde vaardigheid, maar past in de belevingswereld van ouders en kinderen. Dat vergt een volledig nieuwe aanpak van het zwemonderwijs, dat misschien beter zwembeleving genoemd zou worden. Concreet: wij bieden een nieuwe vorm van zwemonderwijs, passend in en aansluitend bij de belevingswereld van de belangrijkste actoren, namelijk ouders en kinderen.
  • De zwem-s-cool gebruikt een 'open' manier van werken. Er zijn meerdere oplossingen om een opdracht uit te voeren. Het kind kiest zijn uitdaging, zijn haalbare oplossing. Dat kan voor elk kind anders zijn. Dit toont zich bij uitstek in de waterspeeltuin waarbij discovery learning (het ontdekkend leren) centraal staat. Specialisten en praktici zijn het er al jàren over eens dat kinderen stukken beter leren wanneer ze zelf dingen kunnen ontdekken. Alleen viel er tot nu toe bijzonder weinig te ontdekken in een zwembad. Dat veranderen wij. Concreet: een nieuwe leeraanpak, gericht op zelfontplooiing.
  • Tevens wordt een leerling gestuurde aanpak vooropgesteld. Dit wil zeggen, het kind bepaalt de snelheid waarmee lesgegeven wordt. De lesgever past zich aan.


Ouders

  • Ouders zijn vaak de vergeten partij. Voor hen is het nochtans van vitaal belang te weten dat hun kinderen van meetaf aan leren omgaan met noodsituaties en zichzelf leren redden. Daarover informeren wij hen zeer nauwgezet.
  • Feedback naar de ouders staat in de zwem-s-cool centraal.
  • Daarenboven willen we hen aantonen dat het zwemmen een bron is voor sociaal leren en kan het de veiligheid vergroten in bepaalde opstellingen (bijvoorbeeld) van de speeltuin. We gebruiken ouders om bepaalde stappen, vooral rond angst, sneller te laten nemen en hierdoor de zelfredzaamheid te vergroten.
  • De inbreng van ouders is zeker noodzakelijk bij beginfasen (2a) en bij de speeltuin in het diepe (3a)
  • Dit moet duidelijk worden gecommuniceerd naar de ouders. Bv. Verplichte aanwezigheid.
  • Voor kinderen is het leren wennen aan water is een individueel proces. De ontspannen sfeer, de afwezigheid van omgevingsdruk, het minder benadrukken van prestaties zijn enkele troeven in het succesvol verwerven van deze watervaardigheden. Om die reden promoot de zwemacademie het stretch principe bij de ouders: GEEF uw kind voldoende TIJD om te wennen aan die nieuwe situaties die elkaar in een snel tempo opvolgen. Geef uw kind tijd om iets te vertellen (bijvoorbeeld via een tekening) en deel zijn nieuwe ervaringen. Laat kinderen het zwemmen niet als een "snel tussendoortje" ervaren, maar neem ook eens de tijd om met uw kind samen de waterpret te ervaren. Het is dus wenselijk om na één of twee fasen een korte "rekpauze of stretch" in te lassen. Kijk en luister naar de signalen van uw kind. Leren zwemmen is niet altijd zo evident als we zelf denken. Bij het ene kind gaat het supergemakkelijk, bij het andere verloopt het stroef en minder vlot. Toch willen wij er zijn voor beiden, maar onze vuistregel blijft duidelijk: elk kind moet er voldoende fun aan beleven.