Filosofie

Veiligheid


 1. Essentieel is niet dat kinderen 25, 50 of 100 meter kunnen zwemmen, maar wel dat zij zichzelf kunnen redden uit noodsituaties. Onderzoek toont aan dat 'Het Brevet' geen garantie is op zelfredzaamheid.
 2. Veilig leren zwemmen betekent voor de zwem-s-cool:
  1. watervrij zijn,
  2. kennis en kunde om zichzelf te kunnen redden (zelfredzaamheid)
  3. ontspannen in het water kunnen zijn of bewegen.
 3. Kinderen, ouders en toezichthouders moeten er zich veilig mee voelen. Veilig leren zwemmen in een zwemparadijs betekent ook omgaan met stilstaand en bewegend water.
 4. De zwem-s-cool zal stappen ondernemen om de oefenstof en de leerlijnen duidelijker af te stemmen op dat aspect van veiligheid. Vanaf de eerste fase van de watergewenning zullen we de kinderen leren om bijvoorbeeld via een trap uit het water te klimmen. Ook de kennis van gevaar zal op een kindvriendelijke wijze worden aangepakt.

Fun

 1. In plaats van een saaie, mechanische aanpak ("Zwem van A naar B") leggen wij de klemtoon op Nuttige Fun.
 2. Zwemmen moet plezant zijn. De zwem-s-cool wil door middel van een funaspect de basisvaardigheden in het water ontwikkelen. We starten bv. bij de speeltuin vanuit de plezierbeleving van het kind.

Diversiteit van zwemslagen

 1. De zwem-s-cool streeft naar een breed, motorische ontwikkeling in het water. Deze grote blok van vaardigheden vormt een verrijking in de motorische ontwikkeling van het kind zowel op het droge als in het water. Daarenboven bouwt het kind aan een degelijke fundering voor een latere verdieping in de zwemsport of een verbreding naar andere aquatische activiteiten. De eerste zwemslag is op maat van het kind.
 2. In de speeltuin leren we kinderen van 4 jaar, bij voorkeur zonder drijfmiddelen en in het diepe deel, om hun eerste meters zelfstandig te "zwemmen". We demonstreren oppervlakkig een zwemslag en laten de kinderen in een vereenvoudigde situatie een kopie maken. We veranderen regelmatig van zwemslagen (de armen werken bijvoorbeeld de ene keer symmetrisch, de andere keer asymmetrisch ) en vragen welke slag het kind het meest leuk vindt. Daar mag hij dan verder mee experimenteren in de speeltuin. In deze fase is er dus eigenlijk geen specifieke instructie van één bepaalde voorkeurslag alleen maar kopieergedrag gebaseerd op een natuurlijke voorkeur. Na enkele weken laten we hen, met die favoriete zwemslag, ongeveer 5 tot 10m zelfstandig "zwemmen".